W wakacje 2014 r. wraz z moją mamą i synem pojechaliśmy do byłego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau (Oświęcim - Brzezinka). Chciałem na własne oczy zobaczyć dowody zbrodni popełnionych przez hitlerowców. Na koniec pobytu odwiedziliśmy również księgarnię, gdzie zakupiliśmy kilka książek na temat obozu. Jedną z nich była książka "...płakaliśmy bez łez..." z relacjami byłych więźniów obozu, członków żydowskiego Sonderkommando, okrutnie wykorzystywanych przez nazistów w procesie mordowania ludzi (głównie Żydów) w komorach gazowych. Autorem książki jest Gideon Greif, który poświęcił 16 lat swojego życia na badanie tematu Sonderkommando. Niewielu członków Sonderkommando przeżyło Holocaust, gdyż naziści za wszelką cenę chcieli zamordować wszystkich bezpośrednich świadków ich zbrodni. Gideon Greif dotarł jednak do kilku z nich i opublikował bezcenne relacje byłych więźniów obozu.

W Biblii czytamy, że każda sprawa ma być oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków -zob. 2 Kor. 13:1; Ew. Mat. 18:16; V Mojż. 19:15; 1 Tym. 5:19. To bardzo dobra zasada, która w tym przypadku również może mieć swoje zastosowanie. Niestety jest coraz więcej osób nienawidzących Żydów, którzy pomimo wielu świadków Holocaustu negują zbrodnie dokonane przez nazistów, w całości lub w części.

W niniejszym artykule z jednej strony spróbuję zachęcić do przeczytania ww. książki. Z drugiej strony postaram się spojrzeć na Holocaust i relacje więźniów Sonderkommando przez pryzmat Pisma Świętego.

 


Wizyta w obozie Auschwitz robi wrażenie i daje do myślenia. Czym innym jest bowiem przeczytać o obozie koncentracyjnym, czy obejrzeć film na ten temat, a czym innym zobaczyć dowody zbrodni na własne oczy. Obóz główny w Oświęcimiu (Auschwitz I) znajduje się w budynkach byłych koszar wojskowych. Znajdujące się tam wystawy upamiętniające Holocaust zmuszają do refleksji. Na mnie jednak większe wrażenie zrobił obóz w Brzezince (Auschwitz II / Birkenau), który naziści zbudowali w celu masowej eksterminacji ludzi, głównie Żydów. To właśnie w tym drugim obozie były umiejscowione wielkie komory gazowe i piece krematoryjne. To właśnie tam przebywali Żydzi, których świadectwa mamy zawarte w książce o Sonderkommando.

 

Świadkowie Holocaustu

Abraham i Szlama Dragonowie - dwaj Żydowscy bracia, którzy zawsze trzymali się razem. Część ich relacji z książki o Sonderkommando można przeczytać tutaj. Opisują oni przebieg ich pobytu w Auschwitz bardzo szczegółowo - przyjazd do obozu, tatuowanie numerów, przydzielenie do Sonderkommando, komory gazowe, doły, w których początkowo palono ciała, krematoria, gdzie w piecach palono zagazowane wcześniej ciała dzień i noc... Opisują, jak dokładnie wyglądały transporty z ludźmi przeznaczonymi na śmierć i jak wyglądała cała procedura uśmiercania, przeprowadzana przez Niemców. Tylko esesmani mogli wrzucać puszki z gazem do komór. Resztę jednak musieli wykonywać Żydzi z Sonderkommando. To Żydzi musieli spotkać się oko w oko z ludźmi, których martwe ciała po godzinie wynosili z komór gazowych. Nie dziesiątki ciał, nie setki, lecz tysiące. Musieli też palić te ciała w piecach, a także pozbywać się popiołu, najczęściej w pobliskiej rzece... Nie mogli przybyłym w transportach ludziom mówić, co ich czeka.

Bracia Dragonowie relacjonują też codzienne życie w obozie, a także bunt w Sonderkommando - jedyny zbiorowy bunt więźniów w Auschwitz. Ich zdaniem samych Żydów z Węgier zginęło w komorach gazowych ponad 300 tysięcy, a całkowita liczba zabitych w Auschwitz jest większa niż milion. W każdym transporcie przybywało do obozu około 2000 ludzi, z których większość szła od razu na śmierć...

 

Eliezer Eisenschmidt,

Jaakov Silberberg,

Josef Sackar,

Shaul Chasan,

Leon Cohen,

Jaacov Gabai - każdy z nich ma swoją historię, każdy co innego robił przed wojną, lecz połączyło ich to, że byli więźniami Sonderkommando. Wszyscy cudem przeżyli i jako nieliczni zdali relację z tego, co się działo w Auschwitz na odcinku komór gazowych i krematoriów. Ich zeznania są zasadniczo takie same, choć każdy z nich zwraca uwagę na różne aspekty masowych zbrodni nazistów, w zależności od tego, do czego w tym morderczym procesie byli przydzieleni. Wszyscy mówią jednak o setkach tysięcy ludzi, których na ich oczach bestialsko zamordowano.

 

Holocaust. Dlaczego?

Holocaust - dlaczego się dokonał, dlaczego Bóg Izraela do tego dopuścił? To pytanie zadawało sobie wielu członków Sonderkommando. Niektórzy tracili wiarę w Boga Izraela, w oczekiwaniu na cuda, których w Auschwitz nie zobaczyli. Niewątpliwie cudem jednak jest sam fakt, że wyżej wymienieni Żydzi przeżyli Holocaust, choć jako członkowie Sonderkommando nie mieli prawa przeżyć. Mieli być zabici przez Niemców w pierwszej kolejności, jako świadkowie dokonanych przez hitlerowców zbrodni. Najwyraźniej jednak Bóg chciał, aby z tej zagłady zostali ocaleni świadkowie, których świadectwo możemy przeczytać choćby w tej książce.

Poniżej w punktach postaram się wskazać na główne przyczyny zaistnienia Holocaustu.

 

1) Grzech zbrodniarzy

Pismo mówi, że każdy człowiek jest grzesznikiem (zob. Rzym. 3:23). Ale nie każdy człowiek jest mordercą. Nie każdy człowiek pragnie eksterminacji całego innego narodu. Naziści dopuścili się grzechów wielkiej wagi, robiąc wszystko, aby naród żydowski zniknął z powierzchni ziemi. Oni chcieli popełnić te grzechy, oni chcieli Holocaustu na narodzie wybranym, biorąc za to pełną odpowiedzialność.

 

2) Nieposłuszeństwo Izraela

Izrael - naród wybrany przez Boga. Z jednej strony tak bardzo nieposłuszny Bogu, a z drugiej będący ciągle źrenicą Bożego oka. Zdecydowanie więcej o tym można przeczytać we wcześniejszym moim artykule "Żydzi - naród wybrany przez Boga".

Żydzi mieli przyjąć Mesjasza - Jezusa z Nazaretu, który przyszedł na ziemię, aby ich zbawić od grzechów. Niestety, większość Żydów Jezusa nie przyjęła. Mało tego, Jezus został wydany przez Żydów Rzymianom na ukrzyżowanie. "Krew jego na nas i na dzieci nasze" - powiedział lud żydowski, gdy Piłat chciał Jezusa uwolnić (zob. Ew. Mat. 27:25). Żydzi żyjący w czasach Jezusa widzieli dokonywane przez Mesjasza cuda. Niektórzy uwierzyli w Mesjasza dzięki temu, wielu innych jednak nie, przypisując te cuda mocom demonicznym... Moim zdaniem, Bóg dopuścił do Holocaustu z powodu nieposłuszeństwa Izraela i nie przyjęcia Jezusa, lecz z drugiej strony Bóg nie dopuścił, aby nazistom udało się wymordować wszystkich Żydów.

 

3) Boży plan dla Izraela

W kilka lat po wojnie powstało państwo Izrael, które z powodu Holocaustu, z logicznego punktu widzenia, nie miało prawa powstać. Bóg Izraela realizuje jednak swój plan wobec swojego narodu i nikt nie może mu w tym przeszkodzić. 

W Piśmie znajdujemy wiele przykładów kar dawanych Izraelowi z powodu nieposłuszeństwa, jak też wiele przykładów łaski okazanej przez Boga narodowi wybranemu. Najdobitniejszym tego przykładem jest niewola babilońska ludu judzkiego, zapowiedziana przez Boga za pośrednictwem proroka Jeremiasza (zob. 25 rozdział księgi Jeremiasza). Bóg posyłał swoich proroków, aby jego naród nawrócił się do niego i był mu posłuszny.

(4) Posyłał też Pan do was nieustannie i gorliwie wszystkie swoje sługi, proroków, ale nie słuchaliście i nie nakłoniliście swojego ucha, aby słuchać. (5) A mówił: Nawróćcie się, każdy ze swojej złej drogi i swoich złych uczynków, a będziecie mogli mieszkać w ziemi, którą Pan dał wam i waszym ojcom od wieków na wieki. (6) Nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon, i nie pobudzajcie mnie do gniewu dziełem swoich rąk, a nie uczynię wam nic złego.

 

Jednak, gdy tak się nie stało, gdy Żydzi nie usłuchali Boga, Pan nie wahał się ich ukarać:

(7) Lecz wy mnie nie słuchaliście - mówi Pan - pobudzając mnie do gniewu dziełem swoich rąk, ku waszej zgubie. (8) Dlatego tak mówi Pan Zastępów: Ponieważ nie słuchaliście moich słów, (9) oto ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona z północy - mówi Pan - i poślę po Nebukadnesara, króla babilońskiego, mojego sługę, i sprowadzę ich na tę ziemię i na jej mieszkańców i na wszystkie narody dokoła. I zniszczę je doszczętnie, i uczynię je przedmiotem zgrozy, pośmiewiskiem i hańbą na zawsze. (10) I sprawię, że zamilknie u nich głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, ustanie turkot żaren i blask pochodni. (11) I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem, i narody te będą poddane królowi babilońskiemu, siedemdziesiąt lat.

 

Bóg ukarał swój lud niewolą babilońską z powodu ich nieposłuszeństwa. Jednocześnie jednak Bóg zapowiedział karę królowi babilońskiemu za jego winę w tym wszystkim:

(12) A po upływie siedemdziesięciu lat ukarzę króla babilońskiego i ów naród za ich winę - mówi Pan - i kraj Chaldejczyków i obrócę go w wieczną pustynię. (13) I spełnię nad tą ziemią wszystkie moje słowa, które wypowiedziałem o niej, wszystko, co napisano w tej księdze, co prorokował Jeremiasz o wszystkich narodach. (14) Bo i one same będą podbite przez potężne narody i wielkich królów, i odpłacę im według ich uczynków i według dzieła ich rąk.

 

Jak widzimy w ww. wersetach, Bóg z jednej strony ukarał swój lud za pomocą Babilończyków, lecz później ukarał samych Babilończyków. Jednocześnie Bóg wyrwał Żydów z niewoli babilońskiej po zapowiedzianych 70 latach niewoli, używając do tego Cyrusa, króla Persów. Tak Bóg realizował swój plan względem narodu żydowskiego wiele wieków tamu. Podobnie też, moim zdaniem, Bóg realizował swój plan podczas II Wojny Światowej i Holocaustu, choć wprost z Biblii tego nie wyczytamy. To co wiemy jednak na pewno, to fakt, że Jezus Chrystus został posłany jako Mesjasz do swego ludu, do Żydów, a ci go nie przyjęli, biorąc na siebie należną im karę, o czym pisałem już w punkcie 2.

 

 

Przyszłość narodu wybranego

Żydzi, jako naród wybrany, są prześladowani przez inne narody od wielu wieków. Np. w 3 rozdziale księgi Estery czytamy o planach zgładzenia wszystkich Żydów, mieszkających w królestwie Achaszwerosza. Żydzi doświadczyli też niewoli i prześladowań w Egipcie, choć początkowo zostali tam zaproszeni przez faraona, jako wolni ludzie. Kościół Rzymskokatolicki na czele z wieloma papieżami również ma krew na rękach, nienawidząc, prześladując i zabijając Żydów, choćby podczas okresu wypraw krzyżowych.

Żydzi byli i są prześladowani lokalnie od wiek wieków. Podczas II Wojny Światowej prześladowania objęły wszystkich Żydów zamieszkujących Europę. Hitler, jako przedsmak antychrysta, planował zabić wszystkich Żydów poczynając od Europy, co prawie mu się udało. Lecz na podstawie Pisma możemy stwierdzić, iż w przyszłości za rządów prawdziwego Antychrysta prześladowania Żydów obejmą cały świat. W Ew. Mateusza w 24 rozdziale czytamy:

(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Wielki ucisk, jakiego jeszcze nie było i już więcej nie będzie, dotyczyć będzie Żydów. Trudno to sobie wyobrazić, że może być coś jeszcze straszniejszego dla narodu wybranego, niż Holocaust II Wojny Światowej. Oczywiście ci z pogan, którzy wówczas nie przyjmą znamienia bestii w tym czasie, również będą zabijani i prześladowani.

Ostatecznie Bóg zbierze wszystkie narody do walki przeciwko Jerozolimie, wykorzystując ich poddanie Antychrystowi i ich nienawiść do Żydów, o czym szczegółowo mówi 14 rozdział księgi Zachariasza. Potem jednak sam Pan Jezus powróci na ziemię, aby się z tymi narodami srogo rozprawić i ocalić resztkę z Izraela.

 

Drogi czytelniku. Jeśli jeszcze nie byłeś w byłym obozie Auschwitz-Birkenau, zrób to koniecznie. Zachęcamy też do przeczytania książek z zapisami wspomnień byłych więźniów obozu, w tym książki "...płakaliśmy bez łez...".

Cieszę się, że mogę mojemu synkowi przybliżać historię narodu wybranego, będąc z nim w Auschwitz, czy też oglądając filmy o Holocauście w telewizji. Aktualnie czytamy też razem księgi Mojżeszowe, do czego również zachęcam.

 

Rafał Zbieć

 

MATERIAŁY POWIĄZANE

Sonderkommando - żywe trupy z Auschwitz

Film o Sonderkommando, zawierający wywiad z Henrykiem Mandelbaumem, byłym więźniem obozu Auschwitz. Wspomnienia pana Henryka można również usłyszeć w filmie "Byłem w Sonderkommando".

Ciemności skryją ziemię...

Niedawno mieliśmy okazję obejrzeć w telewizji wstrząsający dokument "Ciemności skryją ziemię", pokazujący materiały z wyzwolenia poszczególnych obozów koncentracyjnych. W filmie ukazano wstrząsające zdjęcia tysięcy ciał pomordowanych w niemieckich obozach zagłady. Ciał, których Niemcy nie zdążyli spalić, czy zakopać... Zachęcam do obejrzenia i tego filmu, który jest kolejnym, bardzo mocnym dowodem na Holocaust.

Einsatzgruppen

Żydzi nie byli mordowani tylko w obozach zagładach. Tysiące z nich zginęło zabitych przez specjalne oddziały hitlerowskie, o nazwie Einsatzgruppen. Francuski dokument na ten temat można aktualnie oglądać na TVP Historia. Zapewne za jakiś czas będzie można go obejrzeć w internecie.

Zagłada europejskich Żydów

Historię zagłady Żydów w Europie, od początku prześladowań w Niemczech, po masowe mordy w obozach śmierci, można prześledzić oglądając dokument "Zagłada europejskich Żydów", który jest aktualnie wyświetlany na kanale Polsat Viasat History i Viasat Nature.