Zdecydowana większość ludzi interesuje się przyszłością. Począwszy od prognozy pogody na kolejne dni, tendecji na giełdzie papierów wartościowych, poprzez poznanie tego, co czeka daną osobę w przyszłości, a skończywszy na tym, co się stanie kiedyś z naszą planetą - bardzo często chcemy to wiedzieć już dziś! Horoskopy, astrologia, Sybilla, Nostradamus, Apokalipsa - to zaledwie kilka  z wielu źródeł, do których sięgają ludzie, w celu poznania przyszłości.

Jako wierzący człowiek mam tylko jedno źródło, z którego mogę śmiało czerpać wiedzę na temat przyszłości. To oczywiście Pismo Święte, zawierające m. in. starotestamentowe proroctwa, nauczanie Pana Jezusa zawarte w Ewangeliach, nauczanie Apostołów oraz Objawienie (Apokalipsę) Św. Jana.


Być może powiesz, jak ja kiedyś, któż może pojąć i właściwie zrozumieć nauczenie na temat przyszłości zapisane w Biblii? Być może myślisz, że w tym celu niezbędne jest wieloletnie kształcenie teologiczne. Otóż nie. Zrozumieć i poznawać Biblię może każdy, kto będzie wierzył w Pana Jezusa i będzie właśnie Boga prosił o mądrość w poznawaniu Jego Słowa.

Bóg ustanowił w swoim Kościele także nauczycieli (1 Kor. 12:28), którzy chętnie dzielą się poznaniem z innymi w kazaniach, rozważaniach, wykładach...

Chciałbym zachęcić każdego do wzięcia Biblii w rękę i wysłuchania wykładów brata Krzysztofa Dubisa, właśnie na temat czekającej nas przyszłości, a dokładniej mówiąc na temat eschatologii czasów ostatecznych. 

Wykładów, za zgodą brata Krzysztofa, można wysłuchać bezpośrednio z naszej strony, można je też ściągnąć na dysk twardy swojego komputera. Nie są one krótkie, ale wyjasniają bardzo wiele w kwestiach Kościoła i świata w czasach ostatecznych.

Życzę każdemu słuchaczowi owocnych przemysleń, a Bogu oddaję należną Mu chwałę za Jego wspaniałe Słowo!
 

Linki:

Wykłady - Eschatologia czasów ostatecznych