Gorąco zachęcamy do wysłuchania kolejnych lekcji z księgi Joba.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości, w tym nienajlepszą niekiedy jakość dźwięku, przepraszamy.


 

Studium księgi Joba - cz.10 - Bóg, szatan i Job - wersety od 1:6 do 2:10

Dlaczego Job został dotknięty wielkimi cierpieniami? Dlaczego utracił majątek? Dlaczego zginęły jego dzieci? Dlaczego całe jego ciało pokryło się wrzodami? Kto za tym wszystkim stał? Jak zachował się Job, kiedy stracił prawie wszystko, co miał?
W pierwszym i drugim rozdziale księgi Joba zawarta jest relacja wydarzeń, kiedy to szatan stanął przed Bogiem i kiedy zapadły decyzje dot. losów Joba i jego rodziny. Zachęcamy serdecznie do posłuchania tego bardzo interesującego studium.


 

Studium księgi Joba - cz.11 - przyjaciele i Job - wersety od 2:11 do 3:26

W tej części studium rozważamy motywacje trzech przyjaciół, którzy przyszli wyrazić współczucie Jobowi. Jak się zachowywali na początku spotkania z Jobem? To ważne pytanie w kontekście późniejszych ich wypowiedzi. Jednocześnie rozważamy 3 rozdział księgi i pierwszą dłuższą wypowiedź Joba. Jak Job znosi udrękę? Chce mu się żyć, czy też raczej wolałby się nigdy nie urodzić?


 

Studium księgi Joba - cz.12 - wypowiedź Elifaza - rozdział 4

Elifaz jest jednym z przyjaciół Joba, który ma najwięcej do powiedzenia na temat cierpienia, jakie spadło na Joba. Równie wiele do powiedzenia o Bogu. Czy Elifaz dobrze zna Boga i słusznie ocenia sytuację, w której się znalazł Job? Czy stawiana przez niego teza, że sprawiedliwi zawsze doznają Bożego błogosławieństwa w życiu doczesnym, a bezbożnicy doświadczają cierpień i rychłej Bożej kary, jest zawsze prawdziwa? O tym wszystkim mówimy w tym i kolejnym rozważaniu.


Studium księgi Joba - cz.13 - wypowiedź Elifaza - rozdział 5

Ciąg dalszy wypowiedzi Elifaza, wraz z wnioskami i pytaniami na zastosowanie w życiu wierzących.


 

Studium księgi Joba - cz.14 - wypowiedź Joba - rozdział 6

Kolejna wypowiedź Joba, w kontekście słów Elifaza. Jak Job znosi udrękę? Jak przyjmuje rady przyjaciół? Czy zaparł się Boga? Chce dalej żyć, czy też wolałby już umrzeć i stanąć przed Bogiem? W tej i kolejnej części studium staramy się odpowiedź na powyższe pytania.


Studium księgi Joba - cz.15 - wypowiedź Joba - rozdział 7

Dalszy ciąg wypowiedzi Joba, wraz z kluczowymi wnioskami i pytaniami na zastosowanie.


 

Studium księgi Joba - cz.16 - wypowiedź Bildada - rozdział 8

Do głosu Elifaza dołącza Bildad. Wtóruje Elifazowi, czy też ocenia sytuację Joba inaczej? Czy jego apel do Joba o nawrócenie do Boga jest słuszny?


 

Studium księgi Joba - cz.17 - wypowiedź Joba - rozdział 9

Czy Job zmienia zdanie na temat swojej niewinności, pod wpływem oskarżeń przyjaciół? Czy jego stwierdzenie, że Bóg może doświadczyć zarówno sprawiedliwego, jak też bezbożnego, jest słuszne? Czy Job zawsze mówi rozumne słowa na temat Boga? O tym mówimy w tej i kolejnej części studium.


Studium księgi Joba - cz.18 - wypowiedź Joba - rozdział 10

Dokończenie wypowiedzi Joba, wraz z naszymi wnioskami i pytaniami na zastosowanie.