Gorąco zachęcamy do słuchania lekcji naszego studium Księgi Estery.

Za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy. Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej.


 

Studium Księgi Estery - cz.1 - wstęp


 

Studium Księgi Estery - cz.2 - rozdział 1 - Król i Królowa, mąż i żona, czyli o szacunku, gdzie przykład idzie z góry


 

Studium Księgi Estery - cz.3 - rozdział 2 - Estera zostaje królową w miejsce Waszti – czyli o pięknie, które jest nie tylko na zewnątrz


 

Studium Księgi Estery - cz.4 - rozdział 3 - Haman pragnie zemsty na Mardocheuszu i wszystkich Żydach, czyli o wierności Bogu w obliczu wielkiego zagrożenia


 

Studium Księgi Estery - cz.5 - rozdział 4 - Żydzi lamentują i pokutują po dekrecie króla, czyli do kogo należy iść po ratunek


 

Studium Księgi Estery - cz.6 - rozdział 5 - Estera staje przed królem, a Haman przed żoną i przyjaciółmi, czyli Boża mądrość i rozwaga kontra pycha i zadufanie człowieka


 

Studium Księgi Estery - cz.7 - rozdział 6 - Mardocheusz wywyższony przez króla, ku rozpaczy Hamana, czyli pokora wynagrodzona, a pycha skarcona


 

Studium Księgi Estery - cz.8 - rozdział 7 - Prośba Estery do króla, czyli o miłości do własnego ludu Izraela


 

Studium Księgi Estery - cz.9 - rozdział 8 - Nowy dekret króla, czyli o Bożym ratunku dla Żydów


 

Studium Księgi Estery - cz.10 - rozdział 9, cz.1 - Żydzi bronią się przed wrogami, czyli dzień Bożej sprawiedliwości i sądu


 

Studium Księgi Estery - cz.11 - rozdział 9, cz.2 - Święto Purim, czyli pamięć o zwycięstwie Żydów nad ich wrogami


 

Studium Księgi Estery - cz.12 - rozdział 10 oraz podsumowanie