W zakładce wideo zamieściliśmy nagrania z naszego Chrztu Wiary, który miał miejsce 26 października 2008 r. w pierwszym zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Kujawskiej w Białymstoku. Zachęcamy do obejrzenia.

Czym jest Chrzest na wyznanie wiary? Klikając na więcej można przeczytać nasze zaproszenie na Chrzest, w którym przedstawiliśmy wówczas znaczenie Chrztu w świetle Biblii.

 

 

Czym jest Chrzest Wiary?
 
Jest przede wszystkim wyrazem posłuszeństwa wobec naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (Ew. Marka 16:15-16)
Chrzest nie jest warunkiem koniecznym do zbawienia. Takim warunkiem jest wiara w Jezusa Chrystusa, bez której każdy będzie potępiony.
Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (List do Rzymian 10:9)
 
 
Chrzest jest dla nas także publicznym pokazaniem tego, że w maju tego roku narodziliśmy się na nowo z Ducha Świętego. Umarł w nas stary człowiek. Otrzymaliśmy nowe życie w Jezusie Chrystusie.
Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. (List do Galatów 2:20, Biblia Warszawska)
 
 
Wierzymy też, że Chrzest Wiary mogą przyjmować jedynie osoby świadome, osoby dorosłe, które mogą wyznać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.
A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. (Dzieje Apost. 8:33-38)
 
 
Zatem 26 października będzie dla nas dniem wyjątkowym, ale tylko potwierdzającym to, co się stało w naszym życiu w maju tego roku, gdy narodziliśmy się na nowo.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Rafał i Kasia