Gorąco zachęcamy do słuchania lekcji naszego studium Księgi Daniela.

Za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy. Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej.


 

Studium Księgi Daniela - cz.1 - wstęp (rozdziały 1-6)


 

Studium Księgi Daniela - cz.2 - (rozdział 1) - Daniel wraz z towarzyszami w niewoli babilońskiej


 

Studium Księgi Daniela - cz.3 - (rozdział 2 cz.1) - Sen króla Nabuchodonozora o posągu cz.1, królestwa świata vs Królestwo Boże


 

Studium Księgi Daniela - cz.4 - (rozdział 2 cz.2) - Sen króla Nabuchodonozora o posągu cz.2, królestwa świata vs Królestwo Boże


 

Studium Księgi Daniela - cz.5 - (rozdział 3) - Towarzysze Daniela wyratowani z pieca ognistego, wtrąceni tam przez króla Nabuchodonozora


 

Studium Księgi Daniela - cz.6 - (rozdział 4) - Sen króla Nabuchodonozora o drzewie, pycha i nawrócenie króla


 

Studium Księgi Daniela - cz.7 - (rozdział 5) - Napis na ścianie, upadek króla Belszazara


 

Studium Księgi Daniela - cz.8 - (rozdział 6) - Daniel wtrącony przez króla Dariusza Meda do lwiej jamy, cudownie wyratowany przez Boga