Gorąco zachęcamy do wysłuchania naszego studium na temat naszych uczynków.

Za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy. Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej.


 

Studium - Czyny, a nie słowa

 

Pewne przysłowie mówi „Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane”.

W liście do Efezjan w 2 rozdziale czytamy:

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. 

 

Zwykle na łamach nasze strony zwracamy największą uwagę na zbawienie przez wiarę w Jezusa, dzięki Bożej łasce. W tym studium poruszamy temat znaczenia uczynków w życiu wierzących ludzi i nie tylko, w kontekście wypowiadanych słów i deklaracji.