Gorąco zachęcamy do słuchania lekcji naszego studium Księgi Daniela.

Za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy. Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej.


 

Studium Księgi Daniela - cz.1 - wstęp (rozdziały 1-6)


 

Studium Księgi Daniela - cz.2 - (rozdział 1) - Daniel wraz z towarzyszami w niewoli babilońskiej


 

Studium Księgi Daniela - cz.3 - (rozdział 2 cz.1) - Sen króla Nabuchodonozora cz.1


 

Studium Księgi Daniela - cz.4 - (rozdział 2 cz.2) - Sen króla Nabuchodonozora cz.2


 

Studium Księgi Daniela - cz.5 - (rozdział 3) - Towarzysze Daniela wyratowani z pieca ognistego