Gorąco zachęcamy do wysłuchania lekcji na temat życia apostołów Jezusa Chrystusa. Są one częścią naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości przepraszamy.


 

12 apostołów cz.1

Apostołowie Jezusa Chrystusa. Wiemy, że było ich 12. Był wśród nich Szymon Piotr, był też zdrajca Judasz. Znamy też dość dobrze Jana i celnika Mateusza. Ale ile możemy powiedzieć o Tadeuszu lub też Szymonie Kananejczyku?

Rozpoczynamy rozważanie bardzo ciekawego 10 rozdziału Ew. Mateusza. Pan Jezus posyła swoich 12 uczniów, aby ci w miastach i wioskach głosili Królestwo Boże, wśród znaków i cudów. Zanim jednak skupimy sie na ich misji, spróbujemy każdego z Apostołów poznać bliżej. Podczas tej lekcji skupiamy się jeszcze na całej dwunastce.


 

12 apostołów cz.2, Szymon Piotr, cz.1

Szymon, syn Jonasza, zwany Piotrem i Kefasem. Od niego zaczynamy omawianie 12 apostołów.

Jak blisko był Jezusa? Co mówił na temat swego Mistrza? Czy i w jaki sposób wyróżniał się spośród 12 wybranych przez Pana uczniów? Czy zawsze był pełen wiary i posłuszny? Czy rzeczywiście, tak jak twierdzi Kościół rzymskokatolicki, był skałą na której zbudowany został Kościół? Co oznacza kluczowe słowo Petros? Skała, czy głaz? Odpowiedzi szukamy w Piśmie, podczas tej i kolejnych lekcji na temat Szymona Piotra.


 

12 apostołów cz.3, Szymon Piotr, cz.2


 

12 apostołów cz.4, Szymon Piotr, cz.3


 

12 apostołów cz.5, Szymon Piotr, cz.4


 

12 apostołów cz.6, Szymon Piotr, cz.5, wnioski


 

12 apostołów cz.7, Andrzej, Filip, Bartłomiej

Podczas tej lekcji poznajemy bliżej kolejnych 3 apostołów wybranych przez Pana Jezusa: Andrzeja (brata Szymona Piotra), Filipa i Bartłomieja.


 

12 apostołów cz.8, Jakub i Jakub

Jakub, syn Zebedeusza oraz Jakub, syn Alfeusza. Obaj byli apostołami Jezusa Chrystusa. Podczas tej lekcji poznajemy ich życie.

W NT pojawia nam się jeszcze jeden Jakub - brat Pański... Lekcja jest więc zdecydowanie o Jakubach :)


 

12 apostołów cz.9, Jan

Lekcja o apostole Janie, synu Zebedeusza, bracie Jakuba, przez którego Bóg podał nam Słowo w Ewangelii Jana, 3 listach Jana i Objawieniu.


 

12 apostołów cz.10, Tomasz i Mateusz

Któż nie słyszał o "niewiernym Tomaszu"? Co o tym apostole wiemy z kart Pisma? Czy ten przydomek nadano mu słusznie? Podczas tej lekcji mówimy o tym, który z jednej strony był gotow umrzeć z Jezusem, lecz z drugiej nie wierzył w zmartwychwstanie Jezusa, choć miał świadectwo o tym od pozostałych apostołów.

Przypominamy sobie też to, co wiemy o apostole Mateuszu (Lewim)


 

12 apostołów cz.11, Lebeusz zwany Tadeuszem i Judą Jakubowym oraz Szymon Kananejczyk (Zelota)

Kolejna lekcja, kolejni apostołowie. Jak dużo o nich wiemy? Po tej lekcji zostanie nam już tylko omówienie życia i śmierci Judasza Iskarioty...


 

12 apostołów cz.12, Judasz Iskariota, cz.1

Judasz Iskariota, ostatni z apostołów Jezusa, który miał udział w służbie apostolskiej, jednak w odróżnieniu od pozostałych 11 nie wierzył w Mesjaństwo Jezusa i zdradził Pana.

Apokryficzna i gnostycka "ewangelia Judasza" mówi, że Iskariota był bohaterem godząc się na zostanie zdrajcą, bez czego Jezus nie mógłby umrzeć na krzyżu. Podczas tej lekcji nie skupiamy się jednak na diabelskich naukach gnostyckich, lecz na natchnionym przez Boga Piśmie, gdzie wyraźnie czytamy, że lepiej by było dla tego, kto zdradził Jezusa, żeby się w ogóle nie narodził...


 

12 apostołów cz.13, Judasz Iskariota, cz.2

Kontynuujemy poprzednią lekcję dot. Judasza Iskarioty i tym samym kończymy nasz cykl na temat 12 apostołów.