Gorąco zachęcamy do wysłuchania kolejnych lekcji z księgi Joba.

Doszliśmy do końcowych rozdziałów księgi, gdy głos zabiera sam Bóg. Jest to oczywiście kluczowa wypowiedź, bez zrozumienia której nie można właściwie zinterpretować sytuacji, w jakiej się znalazł Job. Bez niej nie można też właściwie zinterpretować postawy Joba i przyjaciół.

Podczas tych lekcji wyraźnie zobaczyliśmy, jak Święty i potężny jest Bóg, i jak ułomny jest każdy człowiek, nawet tak bogobojny jak Job. Zrozumieliśmy, dlaczego Job został zganiony. Jednocześnie zobaczyliśmy, jak miłosierny i łaskawy jest Bóg, gdy człowiek wraca do właściwej, czyli pokornej postawy względem Stwórcy.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości przepraszamy.


 

Studium księgi Joba - cz.40 - wypowiedź Boga - rozdziały 38-42 - obserwacja ogólna


 

Studium księgi Joba - cz.41 - wypowiedź Boga - rozdział 38 (1)


 

Studium księgi Joba - cz.42 - wypowiedź Boga - rozdział 38 (2)


 

Studium księgi Joba - cz.43 - wypowiedź Boga - rozdział 39


 

Studium księgi Joba - cz.44 - wypowiedź Boga - rozdziały 40-41


 

Studium księgi Joba - cz.45 - wypowiedź Boga i Joba - rozdział 42