Gorąco zachęcamy do wysłuchania kolejnych lekcji z księgi Joba.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości, w tym nienajlepszą niekiedy jakość dźwięku, przepraszamy.


 

Studium księgi Joba - cz.19 - wypowiedź Sofara - rozdział 11

Sofar - zabiera głos jako trzeci z przyjaciół Joba. Jak ocenia sytuację Joba? Wtóruje pozostałym przyjaciołom, czy raczej zgadza się z Jobem i jego wnioskami? 


 

Studium księgi Joba - cz.20 - wypowiedź Joba - rozdział 12

Rozdziały 12-14 to jedna z dłuższych wypowiedzi Joba w księdze. W tej i kolejnych dwóch lekcjach obserwujemy zachowanie Joba wobec oskarżeń przyjaciół. Zna on już ich zdanie na temat jego sytuacji. Czy trwa nadal w przeświadczeniu o swojej niewiności, czy też ulega przyjaciołom i ich sugestiom? Jak odnosi się do Boga, a jak do przyjaciół? Jego mowa jest nienaganna, jak na samym początku próby, czy też mówi czasem nierozumnie? 


Studium księgi Joba - cz.21 - wypowiedź Joba - rozdział 13


Studium księgi Joba - cz.22 - wypowiedź Joba - rozdział 14


 

Studium księgi Joba - cz.23 - wypowiedź Elifaza - rozdział 15

Elifaz odzywa się po raz drugi do Joba. Czy coś zmieniło się w jego myśleniu, czy też trwa niewzruszenie na swoim stanowisku? Przedstawia dowody na grzechy Joba, czy też ciągle mówi ogólnikami? W tej lekcji zastanawiamy się także nad tym, jak należy ze sobą rozmawiać, a jak nie.


 

Studium księgi Joba - cz.24 - wypowiedź Joba - rozdziały 16-17

Job wypowiada się po raz kolejny. Zwraca się w wypowiedzi zarówno do przyjaciół, jak też do Boga. Przyjaciół gani za brak pocieszenia. Ma do tego prawo? W Bogu zaś z jednej strony widzi swoją nadzieję, z drugiej widzi swojego przeciwnika. Czy słusznie?