Gorąco zachęcamy do studiowania wraz z nami księgi Joba.

Księga Joba jest bardzo często cytowana w odniesieniu do życia człowieka. Czy jednak zawsze trafnie? Wraz z braćmi i siostrami podjęliśmy wyzwanie, aby rozważyć ją w całości.

Ogólnie można zauważyć, iż jest to bardzo pożyteczna i wartościowa księga, otwierająca nasze oczy na wiele zagadnień związanych z Bogiem, szatanem, człowiekiem, cierpieniem i smutkiem, a także zwycięstwem i radością.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości, w tym nienajlepszą niekiedy jakość dźwięku, przepraszamy.


 

Studium księgi Joba - cz.1 - wersety 1:1-5

Kim był Job? Gdzie żył? Co robił? Jak liczną miał rodzinę? Co Pismo mówi na temat bogactwa? Zachęcamy do wysłuchania pierwszej części studium księgi Joba.

Materiał nagrywany na żywo, z płaczem dzieci w tle :). Jeśli cię to nie zraża, zachęcamy do wysłuchania.


 

Studium księgi Joba - cz.2 - odczyt rozdziałów od 1 do 20

Postanowiliśmy przeczytać wspólnie całą księgę Joba, aby zobaczyć cały kontekst poszczególnych wydarzeń. Jeśli chcesz, możesz posłuchać, możesz też przeczytać księgę indywidualnie. Zachęcamy do tego przed słuchaniem kolejnych części studium.

Studium księgi Joba - cz.3 - odczyt rozdziałów od 21 do 42


 

Studium księgi Joba - cz.4 - obserwacja ogólna księgi

Podczas tej części studium omawiamy główne postaci i wydarzenia, występujące w całej księdze. Bardzo pożyteczne studium przed dalszym rozważaniem poszczególnych rozdziałów


 

Studium księgi Joba - cz.5 - kim jest Szatan

Przed przystąpieniem do szczegółowego omawiania 1 i 2 rozdziału księgi Joba, rozważyliśmy wspólnie kim jest Szatan i jakie są jego zamiary względem Boga i ludzi. Pomogło to nam lepiej zrozumieć wydarzenie z księgi Joba, gdy Szatan stanął przed Bogiem, rozmawiając o słudze Bożym Jobie.

Studium księgi Joba - cz.6 - kim jest Szatan


 

Studium księgi Joba - cz.7 - jaki jest Bóg (przepraszamy za bardzo słabą jakość techniczną tej części)

Aby móc lepiej zrozumieć Boże przyzwolenie na dotknięcie Joba nieszczęściami przez Szatana, omówiliśmy dość szczegółowo to, jaki jest Bóg. Upewnienie się na podstawie Pisma, że Bóg jest Wszechmogący, Wszechwiedzący i suwerenny w swoich decyzjach okazało się bardzo przydatne w dalszym studiowaniu księgi Joba.

Studium księgi Joba - cz.8 - jaki jest Bóg

Studium księgi Joba - cz.9 - jaki jest Bóg