Gorąco zachęcamy do słuchania lekcji naszego studium Księgi Daniela.

Za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy. Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej.


 

Studium Księgi Daniela - cz.18 (rozdział 10, cz.1) - wstęp do widzenia Daniela za króla Cyrusa o czasach ostatecznych (czy to Syn Boży objawia Danielowi przyszłość?)


 

Studium Księgi Daniela - cz.19 (rozdział 10, cz.2) - ciąg dalszy poprzedniej lekcji (walka duchowa w okręgach niebieskich)


 

Studium Księgi Daniela - cz.20 (rozdział 11, cz.1) - widzenie Daniela o władcach Persji i Grecji oraz o wielu przyszłych z jego perspektywy wojnach


 

Studium Księgi Daniela - cz.21 (rozdział 11, cz.2) - widzenie Daniela o Antiochu Epifanesie


 

Studium Księgi Daniela - cz.22 (rozdział 11, cz.3) - widzenie Daniela o człowieku niegodziwości - antychryście


 

Studium Księgi Daniela - cz.23 (rozdział 12, cz.1) - Kulminacja proroctw opisanych w rozdziale 10 i 11. Wizja czasów ostatecznych, wielkiego ucisku, władzy antychrysta, Bożej sprawiedliwości, Królestwa Bożego Pana Jezusa Chrystusa.


 

Studium Księgi Daniela - cz.24 (rozdział 12, cz.2) - ciąg dalszy poprzedniej lekcji