Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.187 - ostatnia wieczerza - 26:17-20

Pan Jezus spotyka się ze swoimi uczniami podczas wieczerzy poraz ostatni. Czy jest to wieczerza Paschalna, czy też wieczerza poprzedzająca Paschę? Pan Jezus jadł zabitego baranka, czy też sam został zabity jako nasza Pascha (baranek) kilkanaście godzin po tej wieczerzy? Bardzo ciekawa lekcja.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.188 - wskazanie zdrajcy - 26:21-25

Podczas ostatniej wieczerzy Jezus wskazuje na to, że wkrótce zostanie zdradzony. I to nie przez wrogów, lecz przez przyjaciela, jednego z uczniów. Judasz Iskariota już wie, że jego plany są znane Jezusowi...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.189 - chleb i wino - 26:26-30

Podczas tej lekcji omawiamy bardzo ważną kwestię obchodzenia pamiątki śmierci Pana Jezusa, kiedy to podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus podzielił chleb i wino pomiędzy swoich uczniów. Chleb jest  symbolem ciała Jezusa, wydanego na śmierć kilkanaście godzin później, a wino jest symbolem przelanej na krzyżu krwi Mesjasza. Pan Jezus jednocześnie wskazał wówczas na początek Nowego Przymierza, które "weszło w życie" wraz ze śmiercią Syna Bożego za grzechy świata.

Czy dzisiaj uczniowie Jezusa mają obchodzić pamiątkę śmierci Pana w taki sposób, jak to pokzał sam Pan i jak to czynili apostołowie? Czy też można wprowadzać tu dowolne modyfikacje - np. jeden kielich z winem zastąpić wieloma małymi kieliszkami?

Przy tej okazji wskazujemy również na fałszywość doktryny Kościoła Rzymskokatolickiego o sakramencie Eucharystii, czyli rzekomej przemianie chleba w fizyczne ciało Jezusa, a wina w rzeczywistą krew Pana. Nic bardziej mylnego...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.190 - zapowiedź zaparcia się Piotra - 26:31-35

Apostoł Piotr był odważnym człowiekiem. Nie bał się oddać swego życia za Pana. Dlaczego więc Jezus zapowiedział, że jeszcze tej nocy Piotr i pozostali uczniowie zgorszą się z powodu Jezusa, a sam Piotr zaprze się Pana trzy razy?

Czy apostołowie oczekiwali na dobrowolne oddanie się swego Mistrza w ręce wrogów? Czy wtedy dobrze rozumieli, że Jezus musi cierpieć i umrzeć na krzyżu za grzechy świata, aby w ten sposób odnieść zwycięstwo? Czy też ciągle oczekiwali na rychłe zapoczątkowanie przez Jezusa Królestwa Bożego na ziemi? 


 

Studium Ew. Mateusza - cz.191 - Jezus w ogrodzie Getsemane - 26:36-46, cz.1

...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.192 - Jezus w ogrodzie Getsemane - 26:36-46, cz.2

...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.193 - pojmanie Pana Jezusa - 26:47-56

...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.194 - sąd nad Jezusem - 26:57-68, cz.1

...