Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.137 - ogólna obserwacja rozdziału 18, wersety od 15 do 35

"Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie..." - rozpoczynamy rozważanie nauki Pana Jezusa, dot. napominania i przebaczenia. W pierwszej kolejności patrzymy na to, jak rozumieli tę naukę apostołowie, którzy ciągle przestrzegali przecież prawa Mojżeszowego. Podczas tej lekcji przeprowadamy tak zwaną obserwację ogólną tekstu.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.138 - napomnienie brata, 18:15-17

Napominanie brata, który zgrzeszył w społeczności żydowskiej przeciwko bratu. Rozpatrujemy to w kontekście prawa Mojżeszowego, jak też całego rozdziału 18, gdzie najważniejsza jest właściwa postawa zarówno tego co napomina, jak i tego brata, który został napomniany.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.139 - związywanie i rozwiązywanie, 18:18-20

"Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Mówię wam też: Jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie. Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich."

Na podstawie ww. wersetów powstało wiele doktryn i to nie tylko w ramach Kościoła Rzymskokatolickiego. My staramy się je rozważyć w kontekście 18 rozdziału oraz prawa Mojżeszowgo, z uwzględnieniem przyjścia Mesjasza na ziemię.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.140 - przebaczanie, 18:21-35

"Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?" Apostoł Piotr próbuje pokazać, jak wielce jest miłosierny wobec braci, którzy grzeszą przeciwko niemu. Odpowiedź Pana Jezusa, wraz z podanym podobieństwem o królu i słudze dłużniku musiała zrobić na Piotrze i pozostałych apostołach duże wrażenie.

Pan Jezus przypomniał uczniom, dlaczego muszą wybaczać zawsze. Zastosowania tej lekcji dla nas bedziemy szukać na kolejnym studium, gdzie m.in. przeanalizujemy naukę apostolską w temacie napominania i przebaczania braciom w Eklezji Jezusa.