Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.97 - Jezus Panem szabatu, 12:1-8

Szabat - dzień odpoczynku i święty, dany Żydom w prawie Mojżeszowym przez Jahwe. W 12 rozdziale Ew. Mateusza rozpoczyna się otwarty spór faryzeuszy i uczonych w Piśmie z Jezusem. Pozornie wydaje się, że przywódcy żydowscy bronią przestrzegania prawa, w tym wypadku szabatu. Jednak to nie oni, a Jezus jest Panem szabatu i to On wie, jak szabatu należy przestrzegać. To nie Jezus zakazał głodnym uczniom rwać kłosów i jeść, lecz faryzeusze. Dlaczego?

Bardzo ciekawa lekcja na temat obłudy faryzeuszy, pośród czego widzimy wyraźnie Jezusa jako Jahwe w ciele.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.98 - Jezus Panem szabatu, 12:9-14

Kontynuujemy poprzednią lekcję w temacie szabatu, tym razem na tle uzdrowienia człowieka przez Jezusa w tym dniu. Na czym zależało bardziej faryzeuszom? Na chorym człowieku, czy też na przestrzeganiu ich praw, dodanych do prawa Mojżeszowego?

W tym wszystkim Pan Jezus okazuje się bez grzechu, prawdziwie miłosierny i wierny prawu Mojżeszowemu.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.99 - Jezus sługą Jahwe, 12:15-21, cz.1

"Żeby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, który powiedział: Oto mój sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na nim mojego Ducha, a on ogłosi sąd narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny nadłamanej nie złamie, a knota tlącego się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi sądu do zwycięstwa. A w jego imieniu narody będą pokładać nadzieję."

Kolejne proroctwo wypełniło się w życiu Jezusa z Nazaretu. Podczas tej i kolejnej lekcji rozważamy temat Jezusa Chrystusa jako posłusznego sługi Pana.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.100 - Jezus sługą Jahwe, 12:15-21, cz.2


 

Studium Ew. Mateusza - cz.101 - Jezus i faryzeusze, 12:22-50, wstęp

Jezus wypędza demona z człowieka ślepego i niemego. Dla ludu jest to znak, że może on być Mesjaszem - Synem Dawida. Faryzeusze muszą więc podjąć decyzję, co z tym zrobić. Mogą i powinni potwierdzić Mesjaństwo Jezusa z Nazaretu. Jednak nie robią tego, oskrażając Jezusa o działanie w mocy demonicznej...