Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości przepraszamy.

 


Studium Ew. Mateusza - cz.40 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.23 - skarby

Pan Jezus powiedział: "Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi... ale gromadźcie sobie skarby w niebie...". Co to znaczy? Próbujemy podczas tej lekcji znaleźć odpowiedź na to pytanie, biorąc pod uwagę kontekst rozdziału i całego "Kazania na górze".


 

Studium Ew. Mateusza - cz.41 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.24 - troska

Kto ma się troszczyć o jedzenie, ubranie? Ty, czy Bóg? Izraelici przez 40 lat na pustyni byli w sposób widzialny zaopatrywani przez Boga. Czy Bóg się zmienił? Podczas tej lekcji rozważamy słowa Pana Jezusa, aby szukać Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, co stoi w kontrze do zamartwiania się o byt doczesny.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.42 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.25 - sądzenie

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni" - słowa często używane w świecie chrześcijańskim, ale czy zawsze trafnie? Temat sądzenia poruszaliśmy w oddzielnym studium biblijnym, dostępnym tutaj. Tym razem staramy się rozważyć ten temat w kontekście całego "Kazania na górze".


 

Studium Ew. Mateusza - cz.43 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.26 - prośby i obietnica Ojca

"Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam" - takie polecenia wydaje Pan Jezus swoim słuchaczom. Wskazuje też na to, że Ojciec w Niebie daje dobre rzeczy tym, którzy go o to proszą. Z Ew. Łukasza dowiadujemy się jeszcze, że chodzi tu też, a może przede wszystkim o Ducha Świętego. O tych i jeszcze kilku innych kwestiach, w tym o miłowaniu bliźniego, rozmawiamy podczas tej lekcji.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.44 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.27 - ciasna brama

"Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują."

Podczas tej lekcji zastanawiamy się, co lub kto jest ciasną bramą i wąską drogą w kontekście nauczania Pana Jezusa z "Kazania na górze" i w kontekście innych miejsc Pisma, Starego i Nowego Testamentu.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.45 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.28 - dzień prawdy

"Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie."

Ta lekcja jest po części kontynuacją i uzupełnieniem poprzedniej. Poruszamy także temat fałszywego powoływania się na Mesjasza, co zostanie ujawnione w "owym dniu".


 

Studium Ew. Mateusza - cz.46 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.29 - fałszywi prorocy

"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!"

Kontynuujemy poprzednie 2 lekcje, przechodząc także do tematu fałszywych proroków, których było wielu kiedyś i których jest wielu dzisiaj. Te wilki zakładają na siebie owcze odzienie, dlatego nie jest łatwo ich rozpoznać. Pan Jezus mówi jednak, że należy ich rozpoznawać po owocach. Temat będziemy kontynuować na kolejnej lekcji.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.47 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.30 - fałszywi prorocy

Ciąg dalszy poprzedniej lekcji, z naciskiem na prawdziwych proroków NT.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.48 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.31 - fałszywi prorocy

Połączone 2 lekcje na temat fałszywych proroków oraz fałszywych znaków i cudów, opisanych w NT. Mówimy też o tym, jak rozpoznawać fałszywych proroków i nauczycieli. Zaiste, poznajemy ich po owocach...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.49 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.32 - dobry fundament

"Kazanie na górze" dobiegło końca :). Podczas tej lekcji rozważamy ostatnie wersety słów Pana Jezusa z Kazania na górze, a także przypominamy sobie w telegraficznym skrócie treść tego nauczania. Najlepszym jego podsumowaniem są poniżej zacytowane 2 wersety z 7 rozdziału Ew. Mateusza:

(24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (...) (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

Na czym budujemy? Na skale (opoce), czy na piasku?