Gorąco zachęcamy do słuchania lekcji naszego studium Dziejów Apostolskich.

Za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy. Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.66 - Paweł uwięziony w Jerozolimie (fałszywe oskarżenia, interwencja wojsk rzymskich) - 21:27-40


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.67 - obrona Pawła (Paweł mądrze broni się przed Żydami i przed Rzymianami) - 22:1-30


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.68 - Paweł przed Radą (Paweł staje przed Radą Najwyższą, nie mogąc liczyć na uczciwe przesłuchanie) - 23:1-11


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.69 - Żydzi próbują zabić Pawła (spisek ponad 40 Żydów przeciwko bratu wg krwi Pawłowi; Paweł wywieziony pod eskortą do Cezarei) - 23:1-11


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.70 - Paweł przed namiestnikiem Feliksem (oskarżony Paweł broni się w mądrości Bożej) - 24:1-21


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.71 - Paweł przed namiestnikiem Feliksem (namiestnik Feliks odracza sprawę Pawła, zostawiając go w więzieniu; miłość do pieniędzy i korupcja) - 24:22-27


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.72 - Paweł przed namiestnikiem Festusem (ponowne przesłuchanie Pawła; mądra obrona i odwołanie się do Cesarza) - 25:1-27


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.73 - Paweł przed królem Agryppą cz.1 (Paweł broni się skutecznie przed królem i namiestnikiem oraz głosi ewangelię) - 25:13-26:18


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.74 - Paweł przed królem Agryppą cz.2 (Jezus Chrystus uwiarygodniony, również Paweł; król Agryppa prawie przekonany do chrześcijaństwa; Festus okazuje się ignorantem) - 26:19-32