Gorąco zachęcamy do słuchania lekcji naszego studium Dziejów Apostolskich.

Za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy. Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.57 - Paweł w Koryncie (Akwila i Pryscylla; koniec 2 podróży Pawła) - 18:1-23


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.58 - służba Apollosa (Paweł głosi Jezusa uczniom Jana) - 18:23-19:12


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.59 - sprawa z demonami (Paweł wygania demony; synowie Skewy pobici) - 19:11-20:22


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.60 - rozruchy w Efezie (ludzie odwracają się od niemych bożków) - 19:23-40


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.61 - Paweł w drodze (wskrzeszenie z martwych młodzieńca) - 20:1-16


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.62 - Paweł i starsi z Efezu - (o nienagannej służbie Bogu) - 20:17-38, cz.1


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.63 - Paweł i starsi z Efezu - (ostrzeżenie przed wilkami pośród stada) - 20:17-38, cz.2


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.64 - koniec 3 podróży misyjnej Pawła (prorok Agabus zapowiada uwięzienie Pawła w Jerozolimie) - 21:1-17


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.65 - Paweł w Jerozolimie - (prawo Mojżeszowe a Nowe Przymierze) - 21:17-27