Gorąco zachęcamy do słuchania lekcji naszego studium Dziejów Apostolskich.

Za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy. Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.46 - nawrócenie pogan a prawo Mojżeszowe (obserwacja ogólna) - 15:1-31, cz.1


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.47 - nawrócenie pogan a prawo Mojżeszowe (przemowa Piotra) - 15:1-31, cz.2


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.48 - nawrócenie pogan a prawo Mojżeszowe (przemowa Jakuba) - 15:1-31, cz.3


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.49 - początek 2 podróży misyjnej Apostoła Pawła (rozstanie z Barnabą) - 15:32-41


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.50 - Paweł i Tymoteusz (ewangelia dociera do Europy) - 16:1-12


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.51 - nawrócenie Lidii (wygnanie ducha wieszczego; Paweł i Sylas uwięzieni) - 16:13-24


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.52 - nawrócenie strażnika więziennego (Paweł i Sylas cudownie uwolnieni z więzienia) - 16:22-40


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.53 - Paweł w Tesalonikach i Berei (szlachetniejsi słuchacze weryfikują z Pismem, czy tak się rzeczy mają) - 17:1-15


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.54 - Paweł w Atenach (głosi w mieście i na Areopagu) - 17:16-34


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.55 - Paweł w Atenach (Bóg żywy a nieme bóstwa) - 17:16-34


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.56 - Paweł w Atenach na Areopagu (czyli jak głosić ewangelię?) - 17:16-34