Gorąco zachęcamy do słuchania lekcji naszego studium Dziejów Apostolskich.

Za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy. Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.38 - zbór w Antiochii - 11:19-30


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.39 - Piotr znów w więzieniu, lecz cudownie uwolniony przez Pana - 12:1-19


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.40 - Herod Agryppa i jemu podobni władcy, a Boża chwała - 12:19-25


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.41 - Apostoł Paweł wysłany do pogan (początek tak zwanej pierwszej podróży misyjnej Pawła) - 13:1-12


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.42 - Paweł głosi Ewangelię braciom wg krwi - Żydom - 13:13-37


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.43 - Paweł głosi Ewangelię braciom wg krwi - Żydom - 13:38-52


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.44 - Paweł głosi Ewangelię w Ikonium i uzdrawia w Listrze - 14:1-18


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.45 - powrót Pawła do Antiochii (zakończenie tak zwanej pierwszej podróży misyjnej) - 14:19-28