Gorąco zachęcamy do słuchania lekcji naszego studium Dziejów Apostolskich.

Za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy. Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.12 - uzdrowienie chromego od urodzenia - 3:1-16

Tematy lekcji: cud uzdrowienia w imię Jezusa; Piotr głosi Ewangelię; Jezus Chrystus Bogiem Jahwe, który przyszedł w ciele; wywyższenie Izraela w 1000-letnie Królestwie Bożym.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.13 - uzdrowienie chromego od urodzenia - 3:17-26

Ciąg dalszy poprzedniej lekcji.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.14 - Piotr i Jan przed Radą - 4:1-22

Tematy lekcji: uwięzienie Piotra i Jana przez przywódców; nawrócenie kolejnych 5000 mężczyzn z Izraela; przesłuchanie apostołów; Piotr ponownie głosi Ewangelię o Jezusie; bardziej trzeba słuchać Boga, niż ludzi.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.15 - powrót Piotra i Jana do wierzących - 4:23-37

Tematy lekcji: wierzący proszą Boga o odwagę głoszenia Ewangelii pomimo prześladowań; wspólnota materialna i duchowa Kościoła; bezpieczeństwo a posłuszeństwo Bogu; szczerość przed Bogiem.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.16 - Ananiasz i Safira - 5:1-11

Tematy lekcji: próba oszustwa Ananiasza i Safiry zakończona odebraniem im życia przez Boga; Bóg jest Wszechwiedzący; Bóg jest dawcą życia i śmierci; bojaźń Boża w zgromadzeniu Świętych i poza nim.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.17 - Boże znaki i cuda czynione przez ręce apostołów - 5:12-16

Tematy lekcji: uzdrowienia; znaki i cuda; wzrost eklezji; szacunek wobec apostołów; relikwie (czy mają uzasadnienie).


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.18 - apostołowie znów przed Radą - 5:17-33

Tematy lekcji: więzienie dla apostołów z powodu głoszenia ewangelii o Jezusie; apostołowie cudownie uwolnieni, bez strachu nadal głoszą Dobrą Nowinę; trzeba bardziej słuchać Boga, niż ludzi; przywódcy ponownie nie przyjmują ewangelii; zamiar zabicia apostołów.  


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.19 - rada Gamaliela - 5:34-42

Tematy lekcji: rada faryzeusza Gamaliela - Boża czy ludzka?; reakacja przywódców; ubiczowanie apostołów; ewangelia szerzy się pomimo prześladowania