Gorąco zachęcamy do słuchania lekcji naszego studium Dziejów Apostolskich.

Za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy. Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.1 - czytamy tekst - rozdziały 1-14

Na początku po prostu czytamy tekst. Warto to zrobić, aby zapoznać się z całymi Dziejami Apostolskimi, od 1 do 28 rodziału.


 Studium Dziejów Apostolskich - cz.2 - czytamy tekst - rozdziały 15-28


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.3 - autor i ogólny podział księgi

Tematy lekcji: autor; adresaci; czas napisania; podział ogólny księgi


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.4 - Pan Jezus wzięty do nieba - 1:1-12

Tematy lekcji: ostatnie polecenia Jezusa; zapowiedź zesłania Ducha Świętego; Jezus wzięty do nieba; powrót uczniów do Jerozolimy


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.5 - wybór 12 apostoła - 1:12-26

Tematy lekcji: trwanie uczniów w jednomyślności; Piotr mówi o Judaszu i cytuje proroctwa; wybór 12 apostoła - Macieja, w miejsce Judasza Iskarioty


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.6 - zesłanie Ducha Świętego - 2:1-4

Tematy lekcji: święto Szawuot (Tygodni); pięćdziesiątnica; zesłanie Ducha Świętego; obietnica Ojca; napełnienie (chrzest) Duchem Świętym


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.7 - zesłanie Ducha Świętego - 2:4-15

Tematy lekcji: znak mówienia innymi językami; uczniowie głoszą wielkie działa Boże; niektórzy się naśmiewają


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.8 - proroctwo Joela - 2:16-21

Tematy lekcji: znaki z proroctwa Joela; czasy ostateczne; dzień Pański; zbawienie wzywających imienia Pana


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.9 - przemowa Apostoła Piotra - 2:22-36

Tematy lekcji: wyjaśnienie proroctwa Joela i Dawida; Jezus z Nazaretu - Bóg i człowiek; wina Izraela


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.10 - nawrócenie 3000 dusz - 2:37-41

Tematy lekcji: przyjęcie Jezusa z Nazaretu jako Boga Jahwe w ciele przez 3000 Izraelitów; uratowanie z pokolenia złego i cudzołożnego; chrzest wodny i w Duchu Świętym


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.11 - społeczność świętych - 2:42-47

Tematy lekcji: wzrost liczebny Eklezji Pana Jezusa; trwanie nawróconych w koinoni - społeczności świętych; wspólnota Słowa, łamania chleba i modlitwy