alt

Zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego "Eugenika. W imię postępu", w reżyserii Grzegorza Brauna. Można go obejrzeć w TV na kanele Planete lub w Internecie na Youtube. W filmie poruszone są takie tematy, jak selektywne rozmnażanie ludzi i "hodowanie" społeczeństwa, aborcja, eutanazja, a także współczesne poradnictwo genetyczne, świadome rodzicielstwo i metoda zapłodnienia "in vitro".

Czy to Hitler wymyślił eugenikę i jako pierwszy wprowadził kontrolę narodzin i usuwanie niechcianych "elementów" społeczeństwa? Czy to feministki były pierwszymi zwolenniczkami aborcji? Ile wspólnego ma dzisiejsza genetyka z wcześniejszą eugeniką? Czy metoda zapłodnienia "in vitro" wolna jest od elementów eugeniki?

Jeśli jesteś ciekawy odpowiedzi na powyższe i podobne pytania, koniecznie obejrzyj polecany film.


 

W kontekście filmu i Biblii przychodzi mi na myśl kilka refleksji:

1) W Biblii czytamy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże (1 Mojż. 1:26-27, Jak. 3:9). Każdy człowiek jest tak stworzony, a nie tylko wybrani. Eugenicy nie przejmowali i nadal nie przejmują się tym faktem, sami decydując o tym, kto jest bardziej, a kto mniej wartościowy. Kto zasługuje na życie, a kto nie. Przez takie decyzje wkraczają w kompetencje samego Boga, który jest Panem życia i śmierci.

 

2) Hitler jest uważany za najbardziej złego człowieka, jaki stąpał po ziemi. Jak jednak określimy chociażby amerykańskich eugeników, którzy na wiele lat przed Hitlerem zaproponowali w ramach praktycznych zastosowań eugeniki uśmiercanie "gorszych" ludzi? Czy oni byli mniej źli od Hitlera, a jeśli tak, to o ile? A jak na ich tle prezentuje się reżyser filmu o nich - Grzegorz Braun? A ty czytelniku, jak wypadasz w porównaniu z nimi? Czy ty jesteś dobry? W Biblii czytamy:

Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga;  wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. (List do Rzymian 3:1-31)

Tak, zapewne każdy z nas popełnił inną ilość grzechów i nie są one identyczne. Ale każdy z nas grzeszy i nikt nie jest sprawiedliwy w oczach Bożych. To, że dany człowiek nie popełnił takich strasznych grzechów jak Hitler, nie zmieni jego pozycji przed Świętym Bogiem. To, że dany człowiek jest mniej zły niż Hitler, nie oznacza, że sam nie potrzebuje wybaczenia grzechów, że nie potrzebuje Zbawiciela. Warto o tym pamiętać przed, po i w trakcie oglądania filmu.

Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, (List do Rzymian 3:22-24)

 

3) Postęp w rozumieniu człowieka, jest najczęściej odejściem od Boga i jego przykazań. Taki postęp wiąże się z coraz większą wiarą człowieka w samego siebie. Bóg staje się zbędny....

Nie ma nic złego w wykorzystywaniu ludzkiego rozumu, który Bóg nam dał w dobrych celach. Jednak jeśli odbywa się to wbrew Bogu, to lepiej nie być "postępowym". Eugenika, pokazana w filmie Grzegorza Brauna, została wymyślona w imię postępu człowieka, niejako dla dobra ludzkości. I co z tego wyszło?

Jeśli człowiek chce prawdziwego dobra ludzkości, to powinien najpierw uwierzyć w prawdę - Jezusa Chrystusa, a potem głosić Dobrą Nowinę innym. Aby zostać zbawionym ze swoich grzechów, nie wystarczy jednak głośno krzyczeć na temat grzechów innych, nie wystarczy zajęcie właściwego, wynikającego z Biblii stanowiska, dotyczącego np. aborcji... Gdyż zapłatą za grzech, za choćby jeden grzech, jest śmierć (Rzym. 6:23).

Moim pragnieniem, zgodnym z Bożym Słowem, jest to, aby nikt nie zginął, lecz aby jak najwięcej ludzi przyszło do upamiętania, ratując się od wiecznego potepienia.

Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. (2 List Piotra 3:9)