"Jakże szlachetni są ci, którzy rozumieją i pragną jedności w Chrystusie. Jakże cenna jest myśl, że Bóg nie ma względu na osoby ani denominacje oraz, że ma swoje dzieci absolutnie wszędzie. Jakże niezwykle cenne jest pragnienie tych wszystkich, którzy pragną zbawienia ludzi bez względu na kolor skóry, narodowość czy przynależność kościelną. Jednak czy wszelkie usiłowania w tym względzie są właściwe? Jakie wybrać środki? Jak ustrzec się błędów? Jak być wiernym naszemu Panu? Ponieważ znam wielu prawdziwie wierzących w jakiś, pośredni a czasem i bezpośredni sposób zaangażowanych w działania ekumeniczne, problem ten uważam za bardzo aktualne zagadnienie dla współczesnych chrześcijan."

Powyższe słowa zostały napisane przez brata Marka Handrysika, ze Społeczności Chrześcijan w Świętochłowicach. Dzisiaj chcielibyśmy na łamach naszej strony zachęcić do przeczytania (lub obejrzenia) wartościowego materiału p.t. "Chrześcijańskie podejście do ekumenizmu", w którym brat Marek porusza ten ważny temat w aspekcie biblijnym, wskazując jednocześnie na praktyczne znaczenie wkradania się ekumenizmu do społeczności chrześcijańskich.