BYŁEM TAM

 

Panie mój, dziękować pragnę Ci

Za ten dar, cierpienia tamtych dni

Które dziś Jezu tak bliskie są

Widzę krzyż, a na nim miłość Twą

 

Byłem tam, w grzechu swym

Byłem tam, w tłumie tym

Przebacz mi...

 

Widzę też, dłonie i stopy Twe

To mój grzech, do krzyża przybił je

Panie mój, dziękować pragnę Ci

Za ten krzyż, który dał życie mi

 

Byłem tam, w grzechu swym

Byłem tam, w tłumie tym

Przebacz mi...

 

Tę przepiękną pieśń wykonuje Wojtek Hydzik, który wraz z Beatą Poświętną nagrał już trzy płyty wielbiące Jezusa Chrystusa. Wszystkich piosenek można posłuchać, a nawet zgrać na dysk komputera, ze strony Kościoła Ewangelicznego "Misja łaski" w Warszawie.

 

 

 

Wiele utworów jest zapewne niektórym z Was znana, choćby z nabożeństw, są na płytach też takie, które ja usłyszałem niedawno po raz pierwszy. Wszystkie je łączy jednak ciepło, miłość i radość. Słuchając tych piosenek czuję, że Wojtek i Beata mają bliską społeczność z Panem, oni po prostu z Nim rozmawiają, dziękując Mu i wielbiąc Go każdym słowem...

 

Nawiązując do tekstu piosenki "Byłem tam", chcę Ci powiedzieć, że Ty też byłeś w grzechu swym pod krzyżem Jezusa. A On z miłości do Ciebie zapłacił za Twój grzech najwyższą cenę. Czy przeprosiłeś już Jezusa za swoje grzechy? Czy prosiłeś Go o wybaczenie? Jeśli nie, możesz to zrobić w każdej chwili, stając w pokorze przed Zbawicielem. Nie potrzebujesz do tego żadnego człowieka, żadnego pośrednika. Jezus zna Twoje serce i każde Twoje słowo, zanim jeszcze je wypowiesz. Wyznaj Mu swoje winy i nawróć się do Niego. Proś Go o łaskę, o niezasłużoną przychylność obmycia Cię Jego krwią z grzechów. Uwierz w Jezusa!

 

 

 

Ja to zrobiłem w maju 2008 r. Moich grzechów Bóg nie wspomni już nigdy więcej. Tak mówi bowiem w Swoim Słowie.

 

Hebr. 10:14-18
14. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
15. Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem:
16. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je,
17. Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej.
18. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.

 

Bóg chce zawrzeć z Tobą przymierze. Czy ufasz Mu?

 

A może sądzisz, że Bóg zawarł przymierze przez śmierć Jezusa ze wszystkimi ludźmi, i że wszyscy ludzi będą w niebie? Tak nie jest. Bóg jest miłością i chce zbawienia każdego grzesznika, ale jest też Święty i Sprawiedliwy. On okazuje łaskę pokornym, lecz pysznym się przeciwstawia (Jakuba 4:6). Kto wierzy w Jezusa ma żywot wieczny, lecz kto w Niego nie wierzy, stanie na sądzie i usłyszy sprawiedliwy wyrok skazujący na wieczne potępienie.

 

Jan. 5:24
24. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.

 


Na koniec jeszcze jeden wspaniały tekst piosenki z płyty Wojtka i Beaty, ukazujący wielkość i niepowtarzalność Jezusa.

 

KTÓŻ JEST JAK TY

 

Któż jest jak Ty, nikt nie dorówna Ci

Ani na ziemi tej, ani tez w niebie

Ja kocham Cię, Jezu ja kocham Cię

Tyś jest opoką w każdym dniu, mą skałą, mocą, na wieki już

 

Twa łaska jest wielka wciąż

Twa wierność pewna jest

A miłość Twa, otacza mnie

 

Zachęcam do słuchania pieśni, zachęcam do głębokich przemyśleń, zachęcam do oddania swojego życia w najlepsze ręce - Jezusa Chrystusa, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A jeśli jesteś już Dzieckiem Bożym, wyślij link do piosenek Wojtka Hydzika innym. Takich pieśni warto słuchać i śpiewać, oddając Bogu należną Mu chwałę.

 

Rafał