Kto potrzebuje Dobrej Nowiny? Czy tylko Świadkowie Jehowy, którzy są w organizacji głoszącej innego Jezusa (jako archanioła Michała), innego Ducha (jako moc) i inną Ewangelię (wg ŚJ Jezus Chrystus powrócił niewidzialnie w 1914 r.)? Otóż nie. Dobrej Nowiny potrzebuje każdy, kto jeszcze nie został zbawiony przez Boga z łaski, dzięki wierze w Pana, Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Potrzebuje jej każdy, kto nie narodził się na nowo z Ducha Świętego.

 


Będzie to zarówno ateista, nie wierzący w Boga. Bedzie to też katolik, pokładający swą ufność w dobrych uczynkach i sakramenatch. Będzie to wspomniany już Świadek Jehowy, pokładający swą ufność w Kanale Łączności, jakim jest wg niego Towarzystwo Strażnica. Będzie to także baptysta, jeśli na przykład myśli, że zbawiony będzie dzięki swojemu wychowaniu w wierzącej biblijnie rodzinie i nowego narodzenia nie potrzebuje...

 

 

Zachęcamy zatem wszystkich, nie tylko Świadków Jehowy, do przeczytania traktatu "Dobra Nowina dla Świadków Jehowy, których kocha Bóg". W niniejszym traktacie przedstawiona została Dobra Nowina, która jest zapisana na kartach Biblii. Przedstawione zostały też tutaj główne rozbieżności, wystąpujące pomiędzy doktrynami Świadków Jehowy, a prawdą Pisma Świętego.

Wszystkim czytelnikom życzymy owocnych rozważań!

Zgodnie z informacją umieszczoną przez autorów traktatu, mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub rozsyłanie tego dokumentu w jakikolwiek sposób. Warunkiem jest zachowanie integralności i nie zmienionej treści oraz nie czerpanie z tego zysków.