(16) Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. (Dzieje Apost. 17:16, Biblia Warszawska)

 

(22) A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. (Dzieje Apost. 17:22, Biblia Warszawska)

 
 

Wiele jest interpretacji 17 rozdziału, wersetów 15-34, Dziejów Apostolskich, gdzie apostoł Paweł przebywając w Atenach miał możliwość zabrania głosu na Areopagu. Rozważając te wersety nasuwają się m. in. następujące pytania:

 

Czy wspominając na Areopagu o pobożności Greków, Paweł pochwalał ich postępowanie?
Czy zachowując się w ten sposób, okazał się obłudny, skoro wcześniej oburzał się przecież na ich bałwochwalstwo?
A może dyplomatycznie wykorzystał zalety swoich słuchaczy, aby dzięki przypochlebianiu się im móc opowiedzieć im o prawdziwym Bogu?

 

Zachęcam do zapoznania się z artykułem na stronie apologetycznej Tiqva, gdzie podjęto próbę dogłębnej analizy tekstu i odpowiedzi na powyższe pytania.

 

Paweł na Areopagu. Jak głosić ewangelię?