Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie; muszę to wiedzieć! (1 Mojż. 18:20-21)

Za czasów Abrahama i Lota dwa miasta - Sodoma i Gomora, zostały doszczętnie spalone deszczem siarki i ognia z nieba, za to, że ich mieszkańcy wiedli bezbożne życie. Jedynie sprawiedliwy Lot, trapiący się w dzień i w nocy złym postępowaniem ludzi, został przez Pana uratowany, wraz z żoną i dwiema córkami. Reszta bezbożnych mieszkańców Sodomy i Gomory zginęła,

"jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne" (zobacz 2 list Piotra 2 rozdział).

Jak daleko od mieszkańców Sodomy i Gomory są dzisiejsi obywatele miast na świecie? Czy mieszkańcy Nowego Yorku, Madrytu, Londynu, Warszawy postępują właściwie względem Boga, czy też podnosi się przeciwko nim krzyk w niebie? W jaką stronę "idzie" prawo w USA, Unii Europejskiej i Polsce? Czy jest ono zgodne z Bożymi prawami, czy też się od nich coraz mocniej oddala?


 

1) Homoseksualizm

W Sodomie (i Gomorze pewnie też) grzech homoseksualizmu był powszechny.

Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron, wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. (1 Mojż. 19:4-5)

Aktualnie na świecie w wielu już krajach homoseksualizm jest nie tylko legalny, ale także uważany za tak samo normalny, jak współżycie między kobietą i mężczyzną. Nie dość tego, w coraz większej ilości państw uznawane są już małżeństwa homoseksualne. Kolejnym krokiem staje się tutaj adopcja dzieci przez pary homoseksualne, bo o dziwo :), te "normalne" małżeństwa nie mogą mieć własnych, poczętych wspólnie dzieci.

A jak jest w Polsce? W naszym kraju kampania homoseksualna dopiero się zaczyna, ale nabiera już tempa. Pierwszym krokiem jest walka o legalizację związków partnerskich. Jak się ona skończy? Prawdopodobnie tak samo, jak w innych krajach, gdzie najpierw wprowadzono związki partnerskie, a później małżeństwa jednopłciowe. A do czego to zmierza? Na przykład do zalegalizowania poligamii. Skąd to wiemy? Mówi o tym główny propagator tych idei w Holandii - Boris Dittrich. Z wywiadu z nim dowiadujemy się, jaka była strategia w Holandii, aby krok po kroku społeczeństwo zaakceptowało zmiany w prawie. Nie łudźmy, że w Polsce strategia organizacji LGBT jest inna.

Homoseksualizm jest mocno promowany przez kino. Jeszcze przed nawróceniem oglądałem "Tajemnicę Brokeback Mountain" o gejowskiej "miłości" dwóch kowbojów. Ten film z 2005 r. zdobył 3 Oscary, 4 Złote Globy oraz mnóstwo innych nagród i nominacji. Wszystko po to, żeby pokazać ludziom, że miłość nie zna granic. Że nie można jej ograniczać do związków między kobietą i mężczyzną. A to jest po prostu zwykłe zmiękczanie społeczeństwa, które ma ludzi zdegenerować i oddalić od Boga. To co Bóg nazywa grzechem, jest przez ludzi nazwane miłością...

Miłość nie wyklucza - takie hasło promuje kampanię, w ramach której inicjatorzy żądają wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich. "Miłość" promowana w tej kampanii nie jest biblijna i nie podoba się Bogu. Taką "miłość" Słowo Boże nazywa wprost: ZBOCZENIE.

Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. (Rzym. 1:26-27)

 

Mało tego, taka miłość WYKLUCZA z wejścia do Królestwa Bożego!

Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. (1 Kor. 6:9-10)

 

Parady i marsze równości (tolerancji!), są już powszechne w krajach zachodu, a także w Polsce (np. w Krakowie). Widzimy wyraźnie, jak wiele osób żyje w grzechu homoseksualizmu i chce ten grzech zalegalizować.

Co dalej? W 2012 r. został zaprezentowany polski film "Bez wstydu". W nim dla odmiany miłością nazywane jest współżycie kazirodcze między siostrą i bratem! Bo przecież wg pomysłodawców filmu "Miłość nie zna tabu"...

 

2) Dzieci

Mieszkańcy Sodomy, mężowie od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom Lota i chcieli sobie "poigrać" z mężami, których Lot gościł w domu. Czyli wiemy, że w Sodomie (i Gomorze pewnie też) najmłodsi mężowie byli tak samo zdeprawowani, jak najstarsi. Dzieci mieszkające w Sodomie i Gomorze nie mogły być zatem wychowywane w posłuszeństwie Bogu i jego prawu.

A jak jest dzisiaj? Szatan z coraz większą agresją promuje homoseksualizm i tym podobne grzechy wśród najmłodszych. Propaganda homoseksualna rozwija się na szeroką skalę i dociera do każdego kraju. Na jednej ze stron, przedstawiających informacje na temat homoseksualizmu, czytamy o celach i strategii Ruchu Praw Gejów w USA:

Strategia działania:

7. Promowanie nauczania, że homoseksualizm jest normalnym, alternatywnym stylem życia. Na lekcjach wychowania seksualnego oraz w programach edukacyjnych dotyczących HIV/AIDS zwykłym, zdrowym uczniom przedstawia się homoseksualizm jako normalny, alternatywny styl życia. (...) Jak widać, mówienie o normalności homoseksualizmu w tak młodym wieku na wychowaniu seksualnym i w książeczkach dla dzieci (Daddy's Roommate - Współlokator tatusia, Heather Has Two Mommies - Heather ma dwie mamusie i Glona Goes to Gay Pńde - Gloria idzie na paradę gejów) mogą zachęcić niepewnego ucznia do zainteresowanie się homoseksualizmem.

8. Promowanie homoseksualizmu poprzez organizacje w szkołach. Aktywiści ruchu homoseksualnego od lat propagują swoje działania w szkołach średnich, na campusach uniwersyteckich i w college'ach. Istnieją tysiące studenckich i uczniowskich organizacji homoseksualnych, spotykających się w szkołach w USA i na całym świecie. Nową falą organizacji jest „Gay Straight Alliance" („Sojusz gejów i normalnych") w szkołach średnich. Bez wątpienia wkrótce dotrze do szkół niższego szczebla. (źródło)

W wielu krajach UE jest podobnie z propagowaniem homoseksualizmu, jako czegoś normalnego. Jest to jednak tylko element ogólnej edukacji seksualnej wśród dzieci i młodzieży.

Niedawno w polskim internecie zagrzmiało po artykule w Rzeczpospolitej: "Lekcje seksu dla czterolatka". Okazało się, że na konferencji współorganizowanej przez polskie resorty rządowe - zdrowia i edukacji przedstawiono "Standardy edukacji seksualnej w Europie", opracowane przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) we współpracy z niemieckim Federalnym Biurem ds. Edukacji Zdrowotnej. Przedstawiciele polskich resortów rządowych opowiedzieli się za popularyzacją przedstawionych tam zaleceń. A jakie to zalecenia? Dotyczą one edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, w następujących tematach:

- wiek 0-4: Co daje przyjemność? Moje ciało należy do mnie.

- wiek 4-6: Masturbacja we wczesnym dzieciństwie. Relacje jednopłciowe. Różne koncepcje rodziny. Rozmowa na tematy seksualne.

- wiek 6 -9: Menstruacja, autostymulacja, ejakulacja, stosunek, antykoncepcja. Seks w mediach. Choroby weneryczne. Nadużycia. Prawa seksualne.

- wiek 9-12: Antykoncepcja. Skuteczne użycie prezerwatyw. Różnica między orientacją genderową a płcią biologiczną. Masturbacja, orgazm. Wykorzystanie nowoczesnych mediów. Akceptacja różnych form seksualności. Choroby weneryczne, HIV. Pozytywny wpływ seksu na zdrowie. Prawa seksualne, prawa krajowe (wiek przyzwolenia)

- wiek 12-15: Pierwsze doświadczenia seksualne, przyjemność, masturbacja, orgazm, konsekwencje macierzyństwa i ojcostwa,

ciąża (także w relacjach jednopłciowych), usługi antykoncepcyjne, prawo do aborcji. Prawa seksualne, prawa krajowe.

Dla wielu Polaków ww. zalecenia są szokujące. Ale dla Niemców już nie. Tam bowiem już od wielu lat wdraża się taką demoralizującą politykę, a rodzice sprzeciwiający się temu trafiają nawet do więzienia! (źródło)

W Polsce, która jest ostoją katolicyzmu w Europie, nie ma na razie mowy o szybkim wdrożeniu zaleceń WHO. "Łapy precz od naszych dzieci" to tylko jeden z wielu artykułów sprzeciwu, jakie pojawiły się w polskiej prasie i internecie, po publikacji artykułu Rzeczpospolitej.

 

Słowo Boże jest zdecydowanym propagatorem rodziny, złożonej z męża, żony i dzieci. Znajdujemy w Biblii mnóstwo wskazań, jakie są prawa i obowiązki każdego, kto do takiej rodziny należy. W liście do Kolosan Apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego napisał:

Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. (Kol. 3:18-21)

Cztery zdania, a jak wiele mądrości. Dzisiaj Szatan nakłania ludzi, aby postawić rodzinę na głowie. Poczynając od tego, aby dzieci nie były posłuszne rodzicom, a biblijna definicja rodziny została usunięta z konstytucji poszczególnych krajów.


W tym miejscu zachęcam do przeczytania zapisu wykładu Gabriele Kuby z 2012 r., o bardzo wyrazistym tytule: "Obowiązkowa edukacja seksualna w szkołach pewną drogą do zniszczenia rodziny i chrześcijaństwa." , a także artykułu dot. skutków edukacji seksualnej w Niemczech.

 

Czy Polska obroni się przed edukacją seksualną dzieci? Raczej nie. Jesteśmy członkiem UE i jesteśmy zobowiązani do wdrażania jej zaleceń. I tak mamy w rządzie stanowisko Pełnomocnika ds Równego Traktowania, którym aktualnie jest pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Wg tej pan w podręcznikach szkolnych zbyt często „preferowany jest rodzinnocentryczny typ społeczeństwa", a państwo powinno przeciwdziałać przemocy rodzinnej wobec gejów (źródło). Na razie konserwatywni ministrowie skutecznie blokują przewidywane zmiany w podręcznikach, ale na jak długo???

Ww. pani objęła także patronatem podręcznik "Lekcja równości - materiały dla nauczycieli i nauczycielek" instruujący, jak indoktrynować dzieci i młodzież w zakresie oceny i postaw wobec zjawiska homo-, bi- i transseksualizmu. Od podręcznika szybko "odcięło" się MEN, stwierdzając, że ta publikacja nie jest zalecana przez MEN do użytku w szkołach. (zobacz - "Bezprawie seksedukacji"). Podręcznik został wydany przez Kampanię Przeciw Homofobii, która jest także inicjatorem akcji pro homoseksualnej "Spoko, ja też!" Jeśli twoje dziecko ogląda MTV, zobaczy także tę akcję!

"Celem akcji „Spoko, ja też!" jest więc wsparcie młodych osób LGB i pokazanie im, że w swoich trudnych doświadczeniach nie są osamotnieni. Pragniemy również przekazać nieheteroseksualnym nastolatkom, że ich orientacja nie jest powodem do wstydu, a przede wszystkim – że nie usprawiedliwia nierównego traktowania."

 

Podsumowanie:

Powyższe przykłady dobitnie pokazują, w którą stronę idzie dzisiejsze społeczeństwo i prawo. Uważam, że podobnie jak kiedyś przeciwko Sodomie i Gomorze, tak i dzisiaj podnosi się wielki krzyk przeciwko grzechom ludzkości. Czy Bóg w Biblii zapowiedział nastanie takich czasów. Oczywiście. W liście do Tymoteusza czytamy:

A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj. (2 Tym. 3:1-5)

To wszystko obserwujemy dzisiaj na świecie i w Polsce niestety też. Jakie jest na to lekarstwo? Trzeba po prostu kochać Boga i stosować się do Jego praw. Pan Jezus powiedział: "Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go" (Ew. Jana 14:23)

 

Bez względu na bezbożne prawo, jakie już jest ustanowione lub będzie, uczeń Jezusa Chrystusa ma w pierwszej kolejności słuchać Boga. To jest recepta na przetrwanie trudnych czasów. Uczeń Jezusa Chrystusa patrzy dalej, niż na doczesność. Życie wieczne z Bogiem wynagrodzi ucisk, jaki wierzący mają i będą mieli na tym świecie, z powodu wiary w Jezusa Chrystusa i przestrzegania Jego słów.

Uczeń Jezusa Chrystusa w żaden sposób nie popiera zachowań homoseksualnych i demoralizacji dzieci. Wręcz przeciwnie. Wskazuje ludziom na ich na grzech i Słowo Boże. Wskazuje na drogę ratunku dla każdego, kto tkwi w grzechu homoseksualizmu i podobnych.

 

Warto obejrzeć:

"Sodoma i Gomora" - film dokumentalny.

Warto przeczytać:

"Biblia a argumenty homoseksualistów."